PASLANMAZ TEE ( DİŞLİ )

Paslanmaz Tee (Dişli) 1/2"
ÖZEL KESİM
17,53 /adet + KDV
Paslanmaz Tee (Dişli) 3/4"
ÖZEL KESİM
21,72 /adet + KDV
Paslanmaz Tee (Dişli) 1"
ÖZEL KESİM
33,35 /adet + KDV
Paslanmaz Tee (Dişli) 1 1/4"
ÖZEL KESİM
Paslanmaz Tee (Dişli) 1 1/2"
ÖZEL KESİM
Paslanmaz Tee (Dişli) 2"
ÖZEL KESİM
89,78 /adet + KDV