PASLANMAZ TEE ( DİŞLİ )

Paslanmaz Tee (Dişli) 1/2"
ÖZEL KESİM
14,06 /adet + KDV
Paslanmaz Tee (Dişli) 3/4"
ÖZEL KESİM
17,38 /adet + KDV
Paslanmaz Tee (Dişli) 1"
ÖZEL KESİM
26,47 /adet + KDV
Paslanmaz Tee (Dişli) 1 1/4"
ÖZEL KESİM
Paslanmaz Tee (Dişli) 1 1/2"
ÖZEL KESİM
Paslanmaz Tee (Dişli) 2"
ÖZEL KESİM
71,89 /adet + KDV