PASLANMAZ KÖŞEBENT

Paslanmaz Köşebent 20x20x3 mm
ÖZEL KESİM
69,32 — 80,02 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 25x25x3 mm
ÖZEL KESİM
65,73 — 75,88 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 30x30x3 mm
ÖZEL KESİM
64,54 — 74,50 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 40x40x4 mm
ÖZEL KESİM
64,54 — 74,50 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 50x50x5 mm
ÖZEL KESİM
64,54 — 74,50 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 60x60x5 mm
ÖZEL KESİM
64,54 — 74,50 /kg + KDV