PASLANMAZ KÖŞEBENT

Paslanmaz Köşebent 20x20x3 mm
ÖZEL KESİM
95,32 — 110,04 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 25x25x3 mm
ÖZEL KESİM
90,39 — 104,35 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 30x30x3 mm
ÖZEL KESİM
88,74 — 102,45 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 40x40x4 mm
ÖZEL KESİM
88,74 — 102,45 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 50x50x5 mm
ÖZEL KESİM
88,74 — 102,45 /kg + KDV
Paslanmaz Köşebent 60x60x5 mm
ÖZEL KESİM
88,74 — 102,45 /kg + KDV