PTFE ÇUBUK (TEFLON)

Ptfe Çubuk 20 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 25 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 30 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 35 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 40 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 45 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 417,38 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 50 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 55 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 417,38 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 60 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 70 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 80 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 90 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 100 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 110 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 120 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 417,38 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 130 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 417,38 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 140 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 466,49 /kg + KDV
Ptfe Çubuk 150 mm
ÖZEL KESİM
342,51 — 417,38 /kg + KDV