PA ÇUBUK (POLİAMİD)

Pa Çubuk (Poliamid) 20 mm
ÖZEL KESİM
173,20 — 199,95 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 25 mm
ÖZEL KESİM
173,20 — 199,95 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 30 mm
ÖZEL KESİM
173,20 — 199,95 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 35 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 40 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 45 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 50 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 55 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 60 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 65 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 70 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 75 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 80 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 90 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 100 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 110 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 120 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 130 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 140 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 150 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 160 mm
ÖZEL KESİM
160,80 — 189,63 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 170 mm
ÖZEL KESİM
165,18 — 194,79 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 180 mm
ÖZEL KESİM
165,18 — 194,79 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 200 mm
ÖZEL KESİM
165,18 — 194,79 /kg + KDV