PA ÇUBUK (POLİAMİD)

Pa Çubuk (Poliamid) 20 mm
ÖZEL KESİM
164,92 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 25 mm
ÖZEL KESİM
164,92 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 30 mm
ÖZEL KESİM
164,92 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 35 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 40 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 45 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 50 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 55 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 60 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 65 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 70 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 75 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 80 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 90 mm
ÖZEL KESİM
153,12 /kg + KDV
Pa Çubuk (Poliamid) 100 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 110 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 120 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 130 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 140 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 150 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 160 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 170 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 180 mm
ÖZEL KESİM
Pa Çubuk (Poliamid) 200 mm
ÖZEL KESİM