BAKIR ÇUBUK

Bakır Çubuk 16 mm Elektrolize
ÖZEL KESİM
364,99 — 440,09 /kg + KDV
Bakır Çubuk 18 mm Elektrolize
ÖZEL KESİM
364,99 — 440,09 /kg + KDV
Bakır Çubuk 20 mm Elektrolize
ÖZEL KESİM
364,99 — 440,09 /kg + KDV
Bakır Çubuk 22 mm Elektrolize
ÖZEL KESİM
364,99 — 440,09 /kg + KDV
Bakır Çubuk 25 mm Elektrolize
ÖZEL KESİM
364,99 — 440,09 /kg + KDV