PE LEVHA (POLİETİLEN)

Pe Levha(polietilen) 5 mm
ÖZEL KESİM
83,73 — 93,77 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 6 mm
ÖZEL KESİM
79,70 — 89,25 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 8 mm
ÖZEL KESİM
73,64 — 82,47 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 10 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 77,95 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 12 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 135,56 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 15 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 77,95 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 20 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 135,56 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 25 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 135,56 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 30 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 135,56 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 40 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 135,56 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 50 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 77,95 /kg + KDV
Pe Levha(polietilen) 60 mm
ÖZEL KESİM
69,61 — 77,95 /kg + KDV