PA 6G ÇUBUK (DÖKÜM POLİAMİD)

PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 50 mm
ÖZEL KESİM
200,75 — 232,14 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 60 mm
ÖZEL KESİM
196,97 — 227,76 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 70 mm
ÖZEL KESİM
161,61 — 186,88 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 80 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 90 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 100 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 110 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 120 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 130 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 140 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 150 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 160 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 170 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 180 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 200 mm
ÖZEL KESİM
154,04 — 178,12 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 220 mm
ÖZEL KESİM
156,56 — 181,04 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 250 mm
ÖZEL KESİM
162,88 — 188,34 /kg + KDV