PA 6G ÇUBUK (DÖKÜM POLİAMİD)

PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 50 mm
ÖZEL KESİM
208,15 — 259,17 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 60 mm
ÖZEL KESİM
204,23 — 254,28 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 70 mm
ÖZEL KESİM
167,57 — 208,64 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 80 mm
ÖZEL KESİM
163,64 — 203,75 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 90 mm
ÖZEL KESİM
163,64 — 203,75 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 100 mm
ÖZEL KESİM
163,64 — 203,75 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 110 mm
ÖZEL KESİM
163,64 — 203,75 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 120 mm
ÖZEL KESİM
163,64 — 203,75 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 130 mm
ÖZEL KESİM
163,64 — 203,75 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 140 mm
ÖZEL KESİM
163,64 — 203,75 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 150 mm
ÖZEL KESİM
163,64 — 203,75 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 160 mm
ÖZEL KESİM
170,19 — 211,90 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 170 mm
ÖZEL KESİM
170,19 — 211,90 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 180 mm
ÖZEL KESİM
183,28 — 228,20 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 200 mm
ÖZEL KESİM
183,28 — 228,20 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 220 mm
ÖZEL KESİM
183,28 — 228,20 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 250 mm
ÖZEL KESİM
189,83 — 236,35 /kg + KDV