PA 6G ÇUBUK (DÖKÜM POLİAMİD)

PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 50 mm
ÖZEL KESİM
150,22 — 182,85 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 60 mm
ÖZEL KESİM
147,39 — 179,40 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 70 mm
ÖZEL KESİM
120,93 — 147,20 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 80 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 90 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 100 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 110 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 120 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 130 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 140 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 150 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 160 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 170 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 180 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 200 mm
ÖZEL KESİM
115,26 — 140,30 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 220 mm
ÖZEL KESİM
117,15 — 142,60 /kg + KDV
PA 6G Çubuk (Döküm Poliamid) 250 mm
ÖZEL KESİM
121,88 — 148,35 /kg + KDV